Általános játékszabályok


  • A játékban részt vehet minden személy, aki a Wordzie alkalmazásokban (Wordzie GO, Angol Szótanító, Német Szótanító) regisztrált életkortól függetlenül, illetve a 14 életévüket be nem töltött személyek, csak azzal a feltétellel, hogy szülői/gondviselői engedélyt kaptak a játékban való részételre.
  • A Játékokból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek dolgozói és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
  • A játék feltétele továbbá, hogy a nyeremény átvételéhez szükséges személyes adatokat a Wordzie alkalmazásokon belül regisztrálja. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük.
  • Szervező az egyes Játékokat a Wordzie GO Facebook oldalon meghirdetett posztokban tesz közzé. Szervező az adott Játék időtartamáról és konkrét feltételeiről mindig az adott Posztban tájékoztatja az oldal tagjait.
  • a részvétellel a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt elfogadja
  • A Játékok szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Játékosok, amelyek neve különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) az adott Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak,(vi) reklám értékűek, (vii) a Szervező jó hírnevét sértik, (viii) sértik valamely harmadik személy szerzői jogát, (ix) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost az adott Játékból vagy Játékokból kizárja, nyereménytől megfossza.
  • Nyertesek meghatározása a Szervező az adott Játék időtartama alatt érvényesen beküldött Pályázatok közül az adott Játéktól függően határozza meg, hogy ki vagy kik az adott Játék nyertese(i). A nyertesek kiválasztásának módja az adott Játék mechanizmusától és az elért pontszám eredményétől függ.
  • A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. Egy Játékos egy adott Játék teljes időtartama alatt kizárólag 1 darab Nyereményre lehet jogosult, a Pályázatok számától függetlenül. Szervező a Nyeremények nyerteseinek nevét legkésőbb az adott sorsolást, illetve nyertes meghatározását követő 3 (három) munkanapon belül teszi közzé a játékhoz kapcsolódó Facebook vagy Instagram oldalon, amelyhez valamennyi Játékos az adott Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul.